Het Waterleerpad

Over deze activiteit

Het Waterleerpad is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel, het Staring College en Ultimate Adventures. Het is een praktisch lesprogramma waarbij meerdere vakken samen komen. Zoals aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde. Het programma is geschikt voor leerlingen vanaf de tweede klas van de middelbare school en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. In groepjes van gemiddeld 10 leerlingen gaan ze onder begeleiding van hun eigen docenten met een raft het water op. Ook gaat er een koffer mee met materialen om waterproefjes te doen. Documentatie – lesmateriaal voor de waterproeven is aanwezig. Het is de bedoeling om voortijdig in de les op school hier aandacht aan te besteden. Leerlingen krijgen ook inzicht in de rol van het waterschap in de samenleving. Meld je als school op tijd aan voor het Waterleerpad. Het betreft een gesubsidieerd programma en daarom zijn er geen kosten aan verbonden voor de school. Andere locaties zijn in overleg met het betreffende waterschap zoals Drents Overijsselse Delta, Vallei en veluwe en Ultimate Adventures. Meer informatie vind je op Waterleerpad.nl

Impressie van het Waterleerpad