Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Protocol voor Ultimate Adventures en Opblaasbanen.nl.
Alle bedrijven zijn gevestigd aan de Oude Needseweg 35, 7271 AD, Borculo.

1. In de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van algemene gegevens zoals naam, adres, postcode, vestigingslocatie van een bedrijf,
email gegevens.
2. De onder 1 genoemde gegevens worden gebruikt voor de correspondentie tussen relaties/klanten van genoemde ondernemingen. Deze
informatie wordt maximaal 10 maanden (na de laatste correspondentie) bewaard.
3. De onder 1 genoemde informatie wordt ook gebruikt in de verwerking van de administratie die nodig is voor de belastingen. Deze
informatie wordt opgeslagen in een afzonderlijk boekhoudprogramma en moet ten minste 5 jaar worden bewaard.
4. De onder 1 bedoelde gegevens worden niet gedeeld met andere ondernemingen met een commercieel doel.
5. Een ieder die correspondentie voert met genoemde ondernemingen kan inzage krijgen in zijn of haar correspondentie. De termijn is
maximaal 14 dagen.
6. Naast de algemene gegevens wordt gebruikt gemaakt van cookies dmv Google Analytics en Tag Manager. U hoeft deze cookies niet te
accepteren, maar bent vrij om dit wel te doen. Dit zijn de zgn statistiek cookies, waarmee wij het bezoek op onze website
analyseren.
7. Alle content op onze website is zo goed mogelijk geverifieerd naar de belanghebbenden. Mocht dit onvolledig zijn of ben je het er
niet mee eens, dan horen we dat graag, zodat we de beelden aan kunnen passen of verwijderen.
8. T.b.v. de sollicitatieprocedure houden we ons aan de NVP Sollicitatiecode en worden de persoonsgegevens van sollicitanten 4 weken
na afwijzing vernietigd.
9. Dit protocol gaat in op 1 januari 2021 en is gewijzigd op 7 januari 2022.