Introductiedag

Het schooljaar gaat weer van start. Nieuwe gezichten voor de leerlingen en docenten. Andere groepsdynamiek in de klassen. Om te zorgen voor een ontspannen opstart is een sportieve introductiedag een welkom programma. Nieuwe vriendschappen ontstaan, leerlingen of studenten leren elkaar snel kennen en docenten kunnen goed de groepsdynamiek overzien. Er is tijd voor social talk tussen docent en leerling of student. De actieve introductiedagen zijn zowel voor het voortgezet onderwijs als het middelbaar of hoger beroepsonderwijs.

Al meerdere jaren verzorgen we voor diverse scholen actieve introductiedagen, waarin samen werken, elkaar leren kennen centraal staat. Wij vinden het daarin belangrijk dat de organisatie van deze dag(en) compleet wordt ontzorgt. Samen kijken we naar de gewenste onderdelen om in te zetten. In een aantal gevallen is dit verplicht, zoals de mobiele klimtoren van 12 meter hoog. Er is een rode draad in de spelvormen in te zetten of een mooie mix te kiezen van samenwerking/teambuildingsopdrachten. Fysieke uitdaging is ook toe te passen. Daarnaast is er de keuze uit diverse denkopdrachten/brainwashers. En als laatste een heus opblaasbanenparcours.

‘De introductie voor onze leerlingen van het praktijkonderwijs door Ultimate Adventures laten verzorgen. Uitdagende en sportieve samenwerkingsspellen met wedstrijdelement. Iedereen was enthousiast. Vooral de leerlingen. Wat ons betreft volgend jaar weer! – Jaap van ’t Land, Het Perron. ‘